TFEX Station - Easy
TFEX Station - Study
TFEX Station - Happy

 

  
TFEX Open House 2016 ครั้งที่ 2 คลิป

กล่าวเปิดงาน และแนะนำสินค้าใหม่ TFEX Gold-D

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

บรรยายหัวข้อ “Fundamentals of Gold Trading in 2016”

Mr.Larry Mcgonegal
Funding Partner, Argosy Global Advisors

คลิป

“จับจังหวะทองขาขึ้นซื้อขายด้วยสินค้าใหม่ TFEX Gold-D”

คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ออสสิริส
นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก
คุณสัญญา หาญพัฒนกิจพาณิช
รองกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก

คลิป

“เสริมพอร์ตแกร่งด้วยอนุพันธ์รับสัญญาณตลาดหุ้นขาขึ้น”

คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

คลิป

“Trade Futures สไตล์ Prop Trader”

คุณศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บ.ฮั่วเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

คลิปสัมมนา TFEX Open House สัญจร Money Expo โคราช คลิป
ช่วงที่ 1 หัวข้อ “รู้จักสัญญาทองคำ TFEX Gold-D”
โดย คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์
รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

คลิป

ช่วงที่ 2 หัวข้อ “ก้าวแรกสู่การลงทุนทองคำ 99.99% ในตลาด TFEX”
โดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัท แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์

คลิปทอล์คโชว์พิเศษ “รวมพลคนลงทุนในยุค FinTech” คลิป

ทอล์คโชว์พิเศษ “รวมพลคนลงทุนในยุค FinTech”
เนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่ 42 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
หอประชุมศุกรีย์ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

หัวข้อ: “VI ลงทุน ในยุค FinTech”
โดย คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ
นักลงทุน และเจ้าของกิจการ

หัวข้อ: “บริหารพอร์ตอย่างเหนือชั้น ด้วยอนุพันธ์”
โดย คุณปณต จิตต์การุญ
CEO, Mudley Group

หัวข้อ: “สินทรัพย์ไหน ทำกำไรครึ่งปีหลัง”
โดย คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr. Messenger)
เจ้าของ Blog การลงทุน www.iammrmessenger.com

คลิปTFEX Open House 2016 ครั้งที่ 1 คลิป

หัวข้อ "4 Guru จัดพอร์ตลงทุนหุ้น-อนุพันธ์ ไตรมาส 2"

ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

กรรมการบริหาร สายงาน Wealth Management บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนรัชต์ พสวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข

คลิป

หัวข้อ "เปิดบ้านเจาะกลยุทธ์เทรด SET50 Index Futures / Single Stock Futures ให้ได้กำไร"

คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล
นักวิเคราะห์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คลิป

หัวข้อ “เปิดบ้านเจาะกลยุทธ์เทรด SET50 Options ให้ได้กำไร”

คุณนภดล นิมมานพิภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)

คลิป

หัวข้อ “เปิดบ้านเจาะกลยุทธ์เทรด Gold Futures ให้ได้กำไร”

คุณศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บ.ฮั่วเซงเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

คลิป

หัวข้อ “เปิดบ้านเจาะกลยุทธ์เทรด RSS3 Futures/Oil Futures ให้ได้กำไร”

คุณทศพล เกิดผล
Derivatives and Structured Products Department 

บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คลิป
สัมมนา TFEX Open House สัญจร งาน Money Expo CHIANGMAI 2015
เรื่อง คลิป

สัมมนา TFEX Open House สัญจร
หัวข้อ “พิชิตพอร์ตลงทุน ด้วยอนุพันธ์”

โดย คุณจรณเวท ศักดิ์ศรี ผ็อำนวยการ ฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
15 พฤศจิกายน 2558
@MONEY  EXPO CHIANGMAI 2015

คลิป


งาน TFEX Open House ครั้งที่ 2 - วันที่ 6 ก.ย. 58
เรื่อง คลิป
จับกระแสโลกไตรมาส 4 พลิกกลยุทธ์ลงทุน พิชิตหุ้น อนุพันธ์

โดย
คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรกมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการ กลุ่ม เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก

คุณ นภดล นิมมานพิภักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บล.ภัทร

คลิป

เตรียมเทรดยางพารา RSS3 Futures อย่างมืออาชีพ

โดย
ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย)

ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล
นายกสมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

คลิป

เทรดอนุพันธ์ ทำกำไรทุกสภาวะหุ้นขึ้นลง อย่างเซียน
โดย
คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.กสิกรไทย

คลิป


งาน TFEX Open House ครั้งที่ 1 - วันที่ 8 มี.ค. 58
เรื่อง คลิป
สัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกดัชนีหุ้นไทยไตรมาส 2 จัดพอร์ต ทำกำไรด้วยสินค้าอนุพันธ์”

โดย        
ดร.สันติ กีระนันทน์

รองผู้จัดการ สายงานการตลาด 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
บล.เคที ซิมีโก้

ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
บล.กสิกรไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ จาก FM 100.5

คลิป 1 |
คลิป 2 |
คลิป 3 |
คลิป 4 |
คลิป 5 |
คลิป 6

สัมมนาหัวข้อ “5 สุดยอดกลยุทธ เทรดอนุพันธ์ให้ได้กำไร”

โดย        
คุณทศพล ศักดิ์ถาวรดำรง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
บล.ไทยพาณิชย์

คลิป 1 |
คลิป 2 |
คลิป 3

สัมมนาหัวข้อ “จับสัญญาณกราฟเทคนิค Short-Long ถูกจังหวะ กับเซียน TFEX”

โดย        
คุณสุระ ชัยวนิช

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

คลิป 1 |
คลิป 2 |
คลิป 3 |
คลิป 4


สัมมนา Technical class สัญจร งาน Money Expo พัทยา
เรื่อง คลิป
สัมมนา Technical class สัญจร หัวข้อ “เจาะกลยุทธ์กราฟเทคนิค พิชิต TFEX”
สัมมนา Technical class สัญจร สัมมนา Technical class สัญจร งาน Money Expo พัทยา วันที่ 8 ก.พ. 58 ในงาน Money Expo พัทยา วันที่ 8 ก.พ. 58

คลิป 1 |
คลิป 2 |
คลิป 3