อันดับการแข่งขันโครงการ TFEX Trading Challenge 2020

  1. อันดับการแข่งขันที่แสดงนี้เป็นอันดับการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วันทำการและไม่รวมผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วง Night Session (18:50 น. - 03:00 น.) ซึ่งผลตอบแทนที่เกิดขึ้นช่วง Night Session นั้น จะถูกนำไปคำนวณรวมกับผลตอบแทนของวันทำการถัดไป
  2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ปรากฎรายชื่อตามตารางแสดงผลตอบแทนนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (ดูกติกาการแข่งขันเเละเงื่อนไขการรับรางวัลเพิ่มเติมที่ https://www.tfex.co.th/th/education/trading_challenge/2020/competition.html) ทั้งนี้ ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และหากทีมงานตรวจพบการกระทำผิดเงื่อนไขที่จะได้รับรางวัล จะดำเนินการตัดสิทธิ์ออกจากการรับรางวัลทุกประเภท

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ -
อันดับที่นามแฝงของผู้เข้าแข่งขันอัตราผลตอบแทน
ไม่พบข้อมูล

02-009-9999 Fax 02-009-9991

tfex_admin@set.or.th