รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 09 ม.ค. 2560 09:24
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX 2016 trading volume surges 43 pct, ready to grow further in 2017
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                        
   TFEX News 1/2017
                                        
   January 9, 2017

TFEX 2016 trading volume surges 43 pct, ready to grow further in 2017

-	Total trading volume soared to 69.58 mln contracts in 2016
-	Daily average volume up 43 pct year-on-year to 285,189 contracts
-	Stock Futures and SET50 Futures as key drivers
-	Trading accounts reaching 129,284, up 15,709 from a year ago

BANGKOK, January 9, 2017 - Thailand Futures Exchange PCL (TFEX)'s 2016 
derivatives trading volume surged to 69.58 million contracts, or an average of
285,189 contracts per day, a 43 percent rise from a year earlier, underpinned by
the increasing transactions of Stock Futures and SET50 Futures. For 2017, TFEX
will continue to boost liquidity, expand investor base, promote the use of
stocks as collateral, and develop new decision supporting tools and utilize
digital marketing and education to engage investors.

TFEX Managing Director Rinjai Chakornpipat said, "Given the increase in 
volatility during the previous year due to events such as Brexit and US
presidential election and together with continuing effort on marketing and
education activities by TFEX members, trading volume and the number of investors
 grew significantly from the previous year."

The investor trading account reached 129,284 accounts, up 15,709 accounts from 
the previous year. The key products were Stock Futures, contributing 49 percent,
SET50 Futures, 46 percent, and four percent from Gold Futures. The investor
breakdown showed retail investors accounting for 53 percent, institutional
investors 37 percent, while foreign investors representing 10 percent. The
internet trading accounted for 48 percent of the total trading volume. At the
end of 2016, the open interest doubled to 1,919,913 contracts from the previous
year.

In addition, in 2016, TFEX launched new products called RSS3 Futures and RSS3D 
Futures, while preparing to add new underlying stocks for Stock Futures and
launch TFEX Gold-D in 2017.

"Trading of SET50 Futures and Gold Futures increases during the volatile times 
of stock and gold prices in order to manage risks and seek better returns. In
addition, investors have become more sophisticated and are aware of the benefit
of using Stock Futures to enhance portfolio performance. Moreover, market makers
 have also helped boost market liquidity," stated Rinjai.

Top three most active houses in terms of total volume are KGI Securities 
(Thailand) pcl, Phatra Securities pcl and Thanachart Securities pcl,
respectively. Top three active agents, in terms of having the highest
transactions from investors are KGI Securities (Thailand) pcl, Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) pcl and KTB Securities (Thailand) Co., Ltd., respectively.
Top three most active proprietary traders are Phatra Securities pcl, KGI
Securities (Thailand) pcl and RHB Securities (Thailand) pcl. The best
performance market makers are Kasikorn Securities pcl for SET50 Options, KGI
Securities (Thailand) pcl for Stock Futures, MTS Gold Futures Co., Ltd. for Gold
 Futures, and Krungthai Bank pcl for USD Futures.

"In 2017, TFEX will continue to strike for growth and boost liquidity for 
existing products, especially SET50 Options, Stock Futures and RSS3D Futures.
TFEX plans to engage more market makers, promoting the use of stocks as
collateral as a new service by Thailand Clearing House (TCH) and enhance
understanding of investors on existing and new products, specifically, TFEX
Gold-D which will be launched in 2017. In this regard, TFEX will develop new
decision supporting tools and utilize more digital marketing and promoting to
reach and educate investor, responding to investment lifestyle in this digital
era. In addition, TFEX will continue to promote its products to potential
investors both in Bangkok and upcountry via various marketing activities
including simulation and trading competition, along with proactively organizing
campaigns through outbound roadshows to attract foreign institutional
investors," added Rinjai.

For more information, please visit www.TFEX.co.th.

SET "You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้