รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 11 ม.ค. 2560 21:02
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX adds 24 underlying stocks for Stock Futures, effective from Jan 16
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                        
   TFEX News 2/2017
                                        
   January 11, 2017

TFEX adds 24 underlying stocks for Stock Futures, effective from Jan 16

BANGKOK, January 11, 2017 - Thailand Futures Exchange PCL (TFEX) will introduce 
a new set of Stock Futures with the new 24 underlying stocks to further boost
trading volume after its 2016 trading volume surged 72 percent from a year
earlier. The new additions will be effective from January 16.

TFEX Managing Director Rinjai Chakornpipat said, "Inclusion of the 24 additional
underlying stocks on top of the 69 currently available will bring the total
underlying securities to 93, covering most stocks that investors are interested
in."

In 2016, Stock Futures' trading volume surged to 33.83 million contracts, an 
increase of 72 percent from previous year. At the end of 2016, the open interest
rose to 1.59 million contracts, up 158 percent from end-2015. The top five
Stock Futures in 2016 were TPIPL (13.2 percent), JAS (13.0 percent), BLAND (8.3
percent), TRUE (6.9 percent), and ITD (6.0 percent), respectively.

"Stock Futures is one of the most popular products of TFEX to be used for 
directional trade and hedging. Last year TFEX introduced three market makers to
boost liquidity and enhance the investors' confidence. In 2017, TFEX will
continue to boost liquidity and conduct more education and marketing program.
The new service from Thailand Clearing House (TCH) is also expected to
facilitate the growth of Single Stock Futures," added Rinjai.

SET "You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้