รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 11 ม.ค. 2560 21:02
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX เพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 16 ม.ค. นี้
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                            ฉบับที่ 
2/2560
                                         	11 มกราคม 2560

TFEX เพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 16 ม.ค. นี้

TFEX เตรียมเพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures 16 มกราคมนี้ หนุน Stock Futures โตต่อเนื่อง 
เผยปี 2559 ปริมาณการซื้อขายโตก้าวกระโดดถึง 72%

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(TFEX) กล่าวว่า TFEX เตรียมเพิ่ม 24 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จากปัจจุบันที่มี 69 หุ้น
รวมเป็น 93 หุ้นอ้างอิง ซึ่งน่าจะครอบคลุมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน
โดยจะเริ่มซื้อขาย Stock Futures ชุดใหม่ 16 มกราคมนี้

สำหรับในปี 2559 Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 33,826,624 สัญญา คิดเป็นสัดส่วน 49% 
ของการซื้อขายทั้งตลาด เพิ่มขึ้นจาก 19,708,113 สัญญาในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 72% ขณะที่สถานะคงค้าง
(open interest) ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ระดับ 1,589,464 สัญญา เพิ่มขึ้น 158%
เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของตลาด Stock Futures ทั้งนี้ Stock Futures
ที่ได้รับความนิยมซื้อขายจากผู้ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกในปีที่ผ่านมา ได้แก่ TPIPL (13.2%), JAS
(13.0%), BLAND (8.3%), TRUE (6.9%) และ ITD (6.0%) ตามลำดับ

"Stock Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกและการใช้ประโยชน์จาก Stock Futures มากขึ้น
จึงใช้เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรง
ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีบริษัทสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ให้ Stock
Futures ถึง 3 ราย ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจและเข้ามาซื้อขาย Stock Futures ได้สะดวกมากขึ้น และในปี 2560
นี้ การที่สำนักหักบัญชีมีแผนรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX
ก็น่าจะช่วยสนับสนุนให้การซื้อขาย Stock Futures มีการเติบโตมากขึ้น" ดร. รินใจกล่าว

การเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures พิจารณาคัดเลือกจากหุ้นในดัชนี SET100 
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
และมีสภาพคล่องสูง เป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock
Futures ได้ที่ www.TFEX.co.th หรือ SET Contact Center 0 2009 9999

"SET? You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้