รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 25 เม.ย. 2560 19:58
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX ก้าวสู่ปีที่ 12 เติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                               ฉบับที่
 3/2560
                                         	25 เมษายน 2560

TFEX ก้าวสู่ปีที่ 12 เติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก้าวสู่ปีที่ 12 เติบโตต่อเนื่อง 
มุ่งเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล
เล็งเตรียมขยายเวลาซื้อขายทองคำล่วงหน้าพร้อมเปิดซื้อขาย TFEX Gold-D
และรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX รวมทั้งเร่งขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
และล่าสุดเปิดตัวโครงการ TFEX Trading Challenge เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสินค้าของ TFEX

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(TFEX) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ TFEX
ได้เปิดดำเนินงานเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน TFEX
ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่ขนาดของตลาด ปริมาณธุรกรรมและจำนวนผู้ลงทุน
รวมถึงยังมีการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งสินค้าอ้างอิงที่เป็นตราสารทุน ตราสารหนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยปี 2559 TFEX มีสินค้าที่ซื้อขายทั้งหมด 8
ประเภท มีจำนวนบัญชีผู้ลงทุน 129,284 บัญชี มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีที่ 69.58 ล้านสัญญา
หรือเฉลี่ยที่ระดับ 285,189 สัญญาต่อวัน และมีสถานะคงค้างที่ 1,919,913 สัญญา ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอนุพันธ์โลกแล้ว TFEX มีธุรกรรมการซื้อขายอยู่อันดับ 27 สูงขึ้นจากอันดับ 32
ในปี 2558 (ข้อมูลจาก Futures Industry Association (FIA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการอนุพันธ์ทั่วโลก)

ในช่วงที่ผ่านมา แม้ TFEX จะมีการเติบโตที่น่าพอใจระดับหนึ่ง 
แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดการเงินซึ่งถูกขับเคลื่อนมาจากนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการน
ำเทคโนโลยีมาใช้ ส่งผลให้วิถีการทำธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ
จากทางการยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนทั่วโลก เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ TFEX
ต้องมีการเร่งพัฒนาเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย TFEX
ได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจด้วยสินค้าและบริการใหม่ ๆ
เพื่อสร้างสมดุลด้านรายได้และสร้างฐานผู้ลงทุนใหม่
การใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดและการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านอนุพันธ์เพื่อให้เข้ากับ Lifestyle และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

ในปี 2560 นี้ TFEX 
จะปรับปรุงการดำเนินงานโดยขยายเวลาการซื้อขายทองคำล่วงหน้าไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับตลา
ดสำคัญของโลก ควบคู่กับการเปิดการซื้อขาย TFEX Gold-D
ซึ่งเป็นการซื้อขายทองคำที่มีการส่งมอบจริงและผู้ลงทุนสามารถเลื่อนรับมอบส่งมอบในวันทำการถัดไปได้
นอกจากนั้น ในช่วงไตรมาส 3 ผู้ลงทุนยังสามารถใช้หุ้นวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายอนุพันธ์ได้
ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ลงทุนจากเดิมที่ต้องใช้เงินสดเท่านั้น

"นอกจากนี้ TFEX ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนให้มีความเข้าใจการใช้สินค้าในตลาดอนุพันธ์ โดยล่าสุด TFEX 
ได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำโครงการ TFEX Trading Challenge 2017 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการซื้อขายอนุพันธ์จากสถานการณ์จริงให้แก่ผู้ลงทุน
โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์มาให้ความรู้และติวเข้มด้านเทคนิคการซื้อขายสำหรับผู้เข้าแข่งขันตลอดโคร
งการ นับเป็นครั้งแรกที่แข่งขันด้วยพอร์ตจริงของผู้ลงทุน ตลอด 3 เดือนเต็ม
ชิงเงินรางวัลและทัศนศึกษาต่างประเทศ" ดร. รินใจ กล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการ "TFEX Trading Challenge 2017 เรียนรู้เข้ม เติมเต็มประสบการณ์ 
ผ่านสนามเทรดจริง" ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-25 ส.ค. 2560 พร้อมอบรมและแข่งขัน มิ.ย.-ส.ค.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.TFEX.co.th/TradingChallenge สอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999


                  "SET...You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้