News Detail

Date/Time 07 Jan 2020 19:45
Subject TFEX News :TFEX เผยปี 63 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องตลาดโลก หลังเติบโตต่อเนื่องในปี 62
Product TFEX
Full Detailed News Download News
                                                 7 
มกราคม 2563

TFEX เผยปี 63 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องตลาดโลก หลังเติบโตต่อเนื่องในปี 62

ปี 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซื้อขายรวม 104.5 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 428,369 สัญญา 
ขณะที่จำนวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 18,307 บัญชี ปี 2563 TFEX
มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น
โดยจะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายและบริหารความเสี่ยงของ
ราคาทองคำได้สอดคล้องกับตลาดโลก พัฒนาสินค้า Options พร้อมขยายฐานผู้ลงทุนโดยใช้การตลาดดิจิทัล

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
หรือ TFEX กล่าวว่า ปี 2562 TFEX มีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ โดยในด้านปริมาณการซื้อขายตลอดปีอยู่ที่
104,521,995 สัญญา หรือเฉลี่ย 428,369 สัญญาต่อวัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
แต่ในด้านการเติบโตของสถานะคงค้าง (Open Interest) พบว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ 3,330,230
สัญญา เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อนหน้า ส่วนจำนวนบัญชีผู้ลงทุนอยู่ที่ 186,813 บัญชี เพิ่มขึ้น 18,307 บัญชี
 หรือคิดเป็น 11% จากปีก่อนหน้า

สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขายคิดเป็น 50% 
ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด รองลงมา SET50 Futures 41% ในขณะที่อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับทองคำมีสัดส่วน 7%
ขยายตัวจากปี 2561 ที่ระดับ 4% เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจากความนิยมใน
Gold Online Futures ซึ่งมีการซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า จาก 2,327 สัญญาต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ
16,289 สัญญาต่อวัน นอกจากนี้ SET50 Options ยังเป็นอีกสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง
โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 6,874 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้
ผู้ลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุด 49% รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 33% และผู้ลงทุนต่างประเทศ 18%

"ในปี 2562 ที่ผ่านมา TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน เช่น การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures 
อีก 19 หุ้น ทำให้มีหุ้นอ้างอิงทั้งหมด 110 หุ้น การเพิ่มโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย USD Futures อีก
9 ราย การปรับวิธีคำนวณหลักประกันสำหรับ SET50 Options ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสากลมากขึ้น
อีกทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้
ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล เช่น รายการ TFEX Night Trade
เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทสมาชิกในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและให้ความรู้ตลอดปี
และยังส่งเสริมให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในสินค้าต่างๆ ด้วย" นางสาวรินใจกล่าว

สำหรับปี 2563 TFEX 
จะเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น
การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก
การให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Futures
ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ในต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่น นอกจากนั้น TFEX
จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ลงทุน โดยเน้นช่องทางดิจิทัลในการให้ความรู้และทำการตลาด
ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop อย่างเข้มข้น เช่น โครงการ
"TFEX Trading Challenge" และ "TFEX Algorithmic Trading Competition" เป็นต้น

ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX 
หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999
______________________________________________________________________
Disclaimer
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand and Thailand Futures Exchange Pcl. have no responsibility for the accuracy and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement.