News Detail

Date/Time 12 Jan 2021 14:27
Subject TFEX News :TFEX ปี 63 เติบโต 15% ปี 64 มุ่งพัฒนาสินค้าเพิ่มและเสริมสภาพคล่อง
Product TFEX
Full Detailed News Download News
                                                  
 ฉบับที่ 1/2564
                                                12 
มกราคม 2564

TFEX ปี 63 เติบโต 15% ปี 64 มุ่งพัฒนาสินค้าเพิ่มและเสริมสภาพคล่อง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เผยภาพรวมตลาดทั้งปี 2563 ซื้อขายรวม 120 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 
494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15% โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นคือ Gold Online Futures และ USD
Futures ในขณะที่สินค้าหลักอย่าง SET50 Futures และ Stock Futures
ยังได้รับความนิยมในการสร้างผลตอบแทนและบริหารพอร์ตในช่วงภาวะตลาดผันผวนตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2564
TFEX จะพัฒนาสินค้าใหม่และเพิ่มสภาพคล่องสินค้าเดิม โดยเฉพาะ SET50 Options
รวมทั้งเน้นการส่งเสริมความรู้ทางออนไลน์ และสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ
ที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สภาวการณ์ตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวน
เป็นผลให้มีการใช้อนุพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดย TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวมตลอดปี 120,193,573 สัญญา
เฉลี่ยวันละ 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า ในด้านจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน อยู่ที่
217,073 บัญชี เพิ่มขึ้น 30,260 บัญชี หรือ 16% จากปี 2562
ซึ่งโดยหลักเป็นการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกรรมหลักทรัพย์
รวมถึงการเติบโตจากกลุ่มผู้สนใจที่นิยมซื้อขาย Gold Futures และสินค้าใหม่อื่น ๆ ของ TFEX
รวมถึงกิจกรรมการทดลองซื้อขายและการแข่งขันการซื้อขายที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการทำ Workshop
และให้ความรู้ทางออนไลน์ตลอดปีร่วมกับบริษัทสมาชิก

สำหรับสัดส่วนของสินค้าที่ซื้อขาย SET50 Futures มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 48% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
รองลงมาคือ Stock Futures 39% และ Gold Online Futures 7% ทั้งนี้
สินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายเติบโตโดดเด่นคือ USD Futures และ Gold Online Futures
โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 318% และ 105% จากปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 11,536 และ 33,366
สัญญาต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินและราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
สถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 2,194,994 สัญญา

ปี 2563 TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน ได้แก่ การเพิ่มสินค้าใหม่ Silver Online Futures และ 
Japanese Rubber Futures การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures อีก 12 หุ้น
การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม การเพิ่มสัญญารายไตรมาส (Contract Series)
ของ Gold Online Futures และการให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures

สำหรับในปี 2564 TFEX ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องใน SET50 Options 
และสินค้าที่เพิ่งจัดให้มีการซื้อขายไปเร็ว ๆ นี้ (Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures)
และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Currency Futures
ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น ๆ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Options Wizards
และ Margin Calculator สำหรับผู้ซื้อขาย SET50 Options หรือ Algorithmic Trading Platform นอกจากนี้
จะมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
และร่วมกับบริษัทสมาชิกทำการตลาดดิจิทัลต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไ
ลน์ของกลุ่มผู้สนใจซื้อขายสินค้าใน TFEX

ผู้ที่สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาได้ที่
 www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999
______________________________________________________________________
Disclaimer
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand and Thailand Futures Exchange Pcl. have no responsibility for the accuracy and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement.

X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 – 18:00 BKK Time