แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  21 ก.ย. 2562  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:07
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
SET50 Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 20 ก.ย. 2562   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Closed
SET50 Index Futures
S50U19 ก.ย. 62 1,089.0 1,091.0 1,082.7 - - 1,087.6 -1.0 (-0.09%) 143,543 246,321 1,088.60 1,087.60
S50V19 ต.ค. 62 1,083.3 1,088.0 1,083.3 - - 1,084.0 -5.0 (-0.46%) 11 33 1,089.00 1,084.00
S50X19 พ.ย. 62 1,089.0 1,089.0 1,082.7 - - 1,082.7 -3.2 (-0.29%) 2 14 1,085.90 1,084.90
S50Z19 ธ.ค. 62 1,089.1 1,090.8 1,082.0 - - 1,086.9 -1.8 (-0.17%) 52,806 82,324 1,088.70 1,086.90
S50H20 มี.ค. 63 1,086.0 1,087.8 1,079.6 - - 1,084.7 -1.3 (-0.12%) 5,466 14,842 1,086.00 1,084.70
S50M20 มิ.ย. 63 1,082.5 1,083.3 1,075.5 - - 1,080.4 -1.4 (-0.13%) 756 6,311 1,081.80 1,080.40
รวม SET50 Index Futures       202,584 349,845    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T