แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  22 ม.ค. 2563  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:10
วันที่ซื้อขาย: 21 ม.ค. 2563   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Closed
OI Volume Theta Vega Gamma Delta IV Bid Ask Last Strike Price Last Ask Bid IV Delta Gamma Vega Theta Volume OI
SET50 Index Options Call           SET50 Index Options Put        
ม.ค.63  
OI Volume Theta Vega Gamma Delta IV Bid Ask Last Strike Last Ask Bid IV Delta Gamma Vega Theta Volume OI
- - 0.0472 0.0031 0.0001 0.9988 0.0000 - - - 1,000 - - - 16.6476 -0.0005 0.0001 0.0031 -0.0020 - -
- - -0.0192 0.1023 0.0031 0.9728 12.3620 - - - 1,025 - - - 12.5527 -0.0265 0.0031 0.1023 -0.0676 - -
- - -0.3208 0.5485 0.0169 0.7320 12.6880 - - - 1,050 - - - 12.7449 -0.2673 0.0169 0.5485 -0.3683 - -
1 - -0.3342 0.5338 0.0164 0.2535 12.7191 - - - 1,075 - - - 12.7910 -0.7458 0.0164 0.5338 -0.3809 - -
1 - -0.0674 0.1059 0.0033 0.0276 12.4738 - - - 1,100 - - - 12.8150 -0.9717 0.0033 0.1059 -0.1132 - -
- - -0.0031 0.0048 0.0001 0.0008 15.9889 - - - 1,125 - - - 14.8684 -0.9985 0.0001 0.0048 -0.0480 - -
- - 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 21.1686 - - - 1,150 - - - 20.0540 -0.9993 0.0000 0.0001 -0.0441 - -
ก.พ.63  
มี.ค.63  
มิ.ย.63  
OI (Open Interest): During Day Session, Open Interest (OI) is the value as of the Night Session of previous day. During Night Session, Open Interest (OI) is the value as of the Afternoon Session of current day.
Volume: Include Block Trading Transaction
Theta: Options Price Sensitivity to Time Decay
Vega: Options Price Sensitivity to underlying's volatility
Gamma: Options Price Sensitivity to Delta
Delta: Options Price Sensitivity to underlying's price
IV (Implied Volatility): The volatility of the options price as implied by the market
Bid: The latest best bid price
Ask: The latest best ask price
Last: Last traded price
Strike: Strike price of options