แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  16 ก.ย. 2562  ข้อมูล ณ เวลา  11:06:31
วันที่ซื้อขาย: 16 ก.ย. 2562   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Morning Session
OI Volume Theta Vega Gamma Delta IV Bid Ask Last Strike Price Last Ask Bid IV Delta Gamma Vega Theta Volume OI
SET50 Index Options Call           SET50 Index Options Put        
ก.ย.62  
OI Volume Theta Vega Gamma Delta IV Bid Ask Last Strike Last Ask Bid IV Delta Gamma Vega Theta Volume OI
2 - 0.0454 0.0000 0.0000 0.9991 0.0000 100.4 105.5 - 1,000 0.2 0.4 0.2 24.4766 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50 3,087
282 - 0.0437 0.0015 0.0000 0.9989 19.7783 76.0 80.1 - 1,025 0.2 0.4 0.2 19.1122 -0.0002 0.0000 0.0015 -0.0007 5 7,370
1,242 - 0.0215 0.0442 0.0009 0.9910 13.0177 52.7 55.4 - 1,050 0.8 0.8 0.7 17.5536 -0.0081 0.0009 0.0442 -0.0219 49 5,843
2,927 107 -0.1295 0.3441 0.0073 0.9020 8.3268 29.5 31.4 30.0 1,075 2.6 2.9 2.7 15.3221 -0.0971 0.0073 0.3441 -0.1718 119 6,418
6,540 213 -0.3563 0.7805 0.0166 0.5846 11.3007 11.2 11.7 11.6 1,100 9.0 9.4 9.0 14.0902 -0.4145 0.0166 0.7805 -0.3976 94 4,557
9,207 453 -0.2648 0.5597 0.0119 0.1993 11.9170 2.5 2.7 2.7 1,125 25.8 26.2 25.0 16.5420 -0.7997 0.0119 0.5597 -0.3051 58 3,033
10,042 46 -0.0655 0.1368 0.0029 0.0301 14.0149 0.6 1.1 0.7 1,150 49.7 50.0 47.7 23.5803 -0.9689 0.0029 0.1368 -0.1048 2 1,814
7,946 49 -0.0059 0.0122 0.0003 0.0019 17.0104 0.3 0.4 0.3 1,175 73.1 74.7 72.3 27.4006 -0.9971 0.0003 0.0122 -0.0441 16 604
9,893 - -0.0002 0.0004 0.0000 0.0001 20.5681 0.1 0.3 - 1,200 96.8 100.1 97.1 29.5334 -0.9990 0.0000 0.0004 -0.0374 3 181
ต.ค.62  
พ.ย.62  
ธ.ค.62  
OI (Open Interest): During Day Session, Open Interest (OI) is the value as of the Night Session of previous day. During Night Session, Open Interest (OI) is the value as of the Afternoon Session of current day.
Volume: Include Block Trading Transaction
Theta: Options Price Sensitivity to Time Decay
Vega: Options Price Sensitivity to underlying's volatility
Gamma: Options Price Sensitivity to Delta
Delta: Options Price Sensitivity to underlying's price
IV (Implied Volatility): The volatility of the options price as implied by the market
Bid: The latest best bid price
Ask: The latest best ask price
Last: Last traded price
Strike: Strike price of options