Stock Futures

 

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุนด้วย

 

Stock Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัว)

 

Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้นรายตัว เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มโอกาสทำกำไรนอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรง มีจุดเด่นที่สามารถใช้สร้างผลตอบแทนได้หลากหลาย ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเพราะวางหลักประกันเพียง 5-20% ของมูลค่าสัญญา

 

Stock Futures

 

 

 

 

 

 

 

X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.