TFEX Station - Easy
TFEX Station - Study
TFEX Station - Happy

 

 

รู้จักกับ TFEX
ตอนที่ เรื่อง คลิป
1 รู้จักสินค้าในตลาด TFEX
2 เตรียมความพร้อมก่อนการซื้อขาย TFEX
3 TFEX Tips เคล็ดไม่ลับ ทำกำไรใน TFEX
4 ตัวอย่างการซื้อขายสินค้าในตลาด TFEX
5 การวิเคราะห์กราฟเทคนิค

   
TFEX Ready by บล.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณณัฐพงศ์ หิรัญยศิริ
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.เคจีไอ คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณอรลักษร์ วงมาศา
Assistant Vice President ฝ่ายวิเคราะห์/วิจัย บล.เคจีไอ

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.ฟิลลิป คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณกิดาการ สุวรรณธรรมา
SVP - Derivatives บล.ฟิลลิป

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.กรุงศรี คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณธวัชชัย ทองดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาตราสารอนุพันธ์ บล.กรุงศรี

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล
นักวิเคราะห์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.คันทรี กรุ๊ป คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณวรพรรณ คงเสรี
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บล.คันทรี กรุ๊ป

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.ไทยพาณิชย์ คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณทศพล ศักดิ์ถาวรดำรง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ บล. ไทยพาณิชย์

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.ฟินันเซีย ไซรัส คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณวีระศักดิ์ นิ่มขุนทด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บล. ฟินันเซีย ไซรัส

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณอติ อติกุล, CFA, FRM
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.เอเซีย พลัส คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณเตชธร ลาภอุดมสุข
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ บล. เอเซีย พลัส

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3

TFEX Ready by บล.เคที ซีมิโก้ คลิป

TFEX Ready สัมภาษณ์โดย คุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์  บล. เคที ซิมิโก้

คลิป 1 | คลิป 2 | คลิป 3กลเม็ดเคล็ดลับเทรดใน TFEX จากงาน TFEX Open House ครั้งที่3
ตอนที่ เรื่อง คลิป
1 โดย คุณเสรี กรปรีชา
2 โดย คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
3 โดย คุณวีระศักดิ์ นิ่มขุนทด
4 โดย คุณเจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม
5 โดย ผู้ลงทุน
6 โดย ผู้ลงทุน
7 โดย คุณณัฐวรรธน์ ร่วมทรัพย์
8 โดย คุณสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช
9 โดย คุณกานต์ พูลเกษร
USD Futures
ตอนที่ เรื่อง คลิป
1 รู้จักกับอัตราแลกเปลี่ยน
2 รู้จักกับดอลลาร์ล่วงหน้า และวิธีการซื้อขาย
3 จุดเด่นของดอลลาร์ล่วงหน้า
4 กลยุทธ์การทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน
5 การใช้ดอลลาร์ล่วงหน้าสำหรับผู้นำเข้าส่งออก
SET50 Options
ตอนที่ เรื่อง คลิป
1 ออปชั่นคืออะไร มาทำความรู้จักออปชั่นกัน
2 ประเภทของออปชั่น Call Options Put Options คืออะไร
3 วิธีการอ่านชื่อย่อของออปชั่น
4 ราคาใช้สิทธิ์ Strike Price ของออปชั่น
5 เจาะลึก SET50 Call Options ใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ดูอย่างไร
6 เจาะลึก SET50 Put Options
7 คาดว่าตลาดเป็นช่วงขาขึ้น ซื้อ Call Options กันเถอะ
8 คาดว่าตลาดเป็นช่วงขาลง ซื้อ Put Options กันเถอะ
9 ตลาด Sideway ก็ทำกำไรได้
10 ผสมผสาน Call & Put Options สร้างกลยุทธ์การลงทุน บริหารความเสี่ยง