TFEX

วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด TFEX

หลังจากผู้ลงทุนเปิดบัญชีอนุพันธ์ใน TFEX เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Futures และ Options ผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการได้ 2 วิธีคือ ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเองผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ หรือส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC)

การส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง ผ่านออนไลน์
1.4 รู้จักวิธีส่งคำสั่งและโปรแกรมซื้อขาย_edit
1. วางหลักประกัน
วางหลักประกันให้เพียงพอต่อการเปิด สัญญา Futures หรือ Options
2. เข้าสู่ระบบการซื้อขาย ใส่ Username / Password 
  • เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อขาย
  • เลือกสถานะที่ต้องการ จะเปิดหรือปิดสัญญา เช่น ซื้อ (Long) หรือ ขาย (Short) / เปิด (Open)หรือ ปิด (Close)
  • ใส่ระดับราคาที่ต้องการ
  • ใส่จำนวนสัญญาที่ต้องการ
  • ใส่ PIN ส่วนตัวที่ตั้งไว้
3. การจับคู่สัญญา
หากมีผู้ซื้อหรือขายในระดับราคาเดียวกันระบบจะจับคู่ให้ทันที แต่หากไม่มีผู้ซื้อขายในระดับเดียวกัน คำสั่งซื้อขายจะถูกตั้งรอ และจัดลำดับตามหลักของ Price then Time Priority เป็นหลักการเดียวกัน กับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. คำสั่งซื้อขายสำเร็จ
เมื่อคำสั่งซื้อขายสำเร็จ ผู้ลงทุนควรติดตามสถานะสัญญา ผลกำไรขายทุน และหลักประกันอยู่เสมอ
การส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC)

ให้ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของเราโดยระบุคำสั่งซื้อขายลักษณะเดียวกัน คือ สินค้า, สถานะ, ราคา และจำนวน ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนจะยืนยันข้อมูลคำสั่งการซื้อขายก่อนส่งคำสั่งเข้าระบบให้เรา

Note

เมื่อระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายแล้ว ทุกธุรกรรมการซื้อขายใน TFEX จะมี TCH ทำหน้าที่รับประกันการจ่ายชำระเงินระหว่างคู่สัญญา ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่า หากได้กำไรจากการซื้อขาย ก็จะได้รับเงินส่วนกำไรนั้นอย่างแน่นอน

การ เปิด/ปิด สถานะสัญญาใน TFEX

สัญญา Futures และ Options จะมีการระบุเดือนที่หมดอายุ และในแต่ละสินค้าอาจจะมีสัญญาหลายช่วงอายุให้ผู้ลงทุนเลือกซื้อขาย เมื่อผู้ลงทุนมีการเปิดสถานะเอาไว้และต้องการจะปิด ผู้ลงทุนจะต้องปิดสัญญาฝั่งตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนถือโดยเป็นสัญญาที่มีเดือนหมดอายุเดือนเดียวกัน

1.4 ตัวอย่างการ เปิด และ ปิด สถานะ_edit
สมมติผู้ลงทุนต้องการ “ซื้อ” สัญญา SET50 Index Futures ที่หมดอายุเดือนธันวาคม (Z) ปี 2566 (2023)
img_im_open

Long Open S50Z23 คือการเปิดสัญญา ด้วยการซื้อล่วงหน้า SET50 Index Futures ที่หมดอายุเดือนธันวาคม ปี 2023

img_im_close

Short Close S50Z23 คือการปิดสัญญา ด้วยการขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ที่หมดอายุเดือนธันวาคม ปี 2023


img-order-4
img-order-4
โปรแกรมการซื้อขาย
สำหรับผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง โบรกเกอร์ผู้ให้บริการจะมีโปรแกรมสำหรับการซื้อขาย เช่น Streaming, MT4 หรือโปรแกรมอื่น ซึ่งโปรแกรมการซื้อขายส่วนใหญ่รองรับการใช้งานได้ทั้ง PC, Mobile หรือ Tablet ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android นอกจากนี้โปรแกรมการซื้อขายในปัจจุบันยังมีเครื่องมือช่วยผู้ลงทุนในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน เช่น เครื่องมือทางเทคนิค ระบบการส่งคำสั่งแบบพิเศษ ฟังก์ชั่นในการแจ้งเตือน ฯลฯ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวิธีการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมและโปรแกรมการซื้อขายได้ผ่านโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของ TFEX

แท็กที่เกี่ยวข้อง: เริ่มต้นซื้อขายใน TFEX
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง