EN
ข่าวการซื้อขาย

แสดง
TFEX Contract Adjustment (CA) Position Limit (PL) สินค้าอ้างอิง ทั้งหมด
ช่วงเวลา Show calendar ถึง Show calendar ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
  * ระบุวันที่เป็น วัน/เดือน/ปี โดยระบุปีเป็น ค.ศ.

วัน/เวลา ประเภทข่าว สินค้า แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
17 มี.ค. 2560 17:15   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
15 มี.ค. 2560 17:13 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ GLOBAL Futures เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ GLOBAL ฉบับที่ 2 รายละเอียด
14 มี.ค. 2560 17:31   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Interest Rate Market) รายละเอียด
13 มี.ค. 2560 17:01   TFEX   TFEX การปรับปรุงจำนวนซื้อขายขั้นต่ำ Block Trading Transaction ของ Single Stock Futures รายละเอียด
02 มี.ค. 2560 17:19   TFEX   TFEX ประกาศรุ่นของพันธบัตรสำหรับ TGB5M17 รายละเอียด
28 ก.พ. 2560 16:59 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ GUNKUL Futures เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ GUNKUL ฉบับที่ 1 รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 17:14   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 17:00 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ GLOW Futures เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษของ GLOW ฉบับที่ 1 รายละเอียด
21 ก.พ. 2560 20:18 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ SAWAD Futures เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ SAWAD ฉบับที่ 1 รายละเอียด
21 ก.พ. 2560 16:58 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ GLOBAL Futures เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของ GLOBAL ฉบับที่ 1 รายละเอียด
07 ก.พ. 2560 17:36 Position Limit TFEX   TFEX การประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวน Position Limit ของ AOT Futures รายละเอียด
06 ก.พ. 2560 18:14 Contract Adjustment TFEX   TFEX การดำเนินการสำหรับ AOT Futures เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของ AOT ฉบับที่ 2 รายละเอียด
31 ม.ค. 2560 17:16   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
27 ม.ค. 2560 17:11   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียด
27 ม.ค. 2560 14:49   TFEX   TFEX TFEX ประกาศหยุดทำการซื้อขาย สัญญา RSS3D Futures เป็นการชั่วคราว รายละเอียด
25 ม.ค. 2560 17:16   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
13 ม.ค. 2560 17:11   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single Stock Futures) รายละเอียด
09 ม.ค. 2560 17:26 Position Limit TFEX   TFEX การประกาศจำนวน Speculative Position Limit ของ Single Stock Futures รายละเอียด
30 ธ.ค. 2559 17:18   TFEX   TFEX สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
28 ธ.ค. 2559 17:42 Position Limit TFEX   TFEX การประกาศจำนวน Speculative Position Limit ของ Single Stock Futures รายละเอียด

Contract Adjustment Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้