Silver Online Futures เพิ่ม Contract Series

Silver Online Futures (SVF) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงโลหะเงิน หรือซิลเวอร์ความบริสุทธิ์ 99.9% และเสนอราคาซื้อขายตามราคาตลาดโลก เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่ชำระราคาและคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท อ่านเพิ่มเพิ่มโดยกำหนดให้ทุกๆดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับ 3,000 บาท ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับ Gold Online Futures ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และง่ายสำหรับผู้ลงทุนในการติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขายอ่านลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมคลิก

 


 

อ่านบทความเกี่ยวกับ Silver Online Futures

 

 


 

Silver Online Futures เพิ่ม Contract Series

 

เริ่มตั้งแต่ 29 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

 

Silver Online Futures เพิ่ม Contract Series

 

 

 

 

 

 

X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.