TFEX
img_application
img_application
logo_streaming
ก่อนที่จะซื้อขายจริงหรือใช้เงินจริงในตลาด TFEX
ผู้ลงทุนสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมจำลอง
icn_regis1
เพื่อจำลองการซื้อขายของตนเองจากสถานการณ์ และราคาในตลาดจริง
icn_regis2
ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับระบบซื้อขาย และวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย
icn_regis3
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และบนโทรศัพท์มือถือ
icn_regis1_mb
เพื่อจำลองการซื้อขายของตนเองจากสถานการณ์ และราคาในตลาดจริง
icn_regis2_mb
ช่วยสร้างความคุ้นเคยกับระบบซื้อขาย และวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย
icn_regis3_mb
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และบนโทรศัพท์มือถือ
ผู้ที่สนใจสามารถทดลองส่งคำสั่งผ่านโปรแกรมจำลอง Streaming Click2Win คลิกที่นี่
เริ่มซื้อขาย Futures และ Options

ท่านสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้กับโบรกเกอร์ TFEX คลิกที่นี่
เปิดบัญชีครั้งเดียว สามารถเทรดสินค้า
ได้ทุกประเภทในตลาด TFEX
เริ่มซื้อขาย Futures และ Options

ท่านสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้กับโบรกเกอร์ TFEX คลิกที่นี่
เปิดบัญชีครั้งเดียว สามารถเทรดสินค้า
ได้ทุกประเภทในตลาด TFEX