TFEX
สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
หน่วย : จำนวนสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567
หน่วย : จำนวนสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
stock
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
รวม
Futures99,800123,451-23,651166,986131,752+35,234203,331214,914-11,583470,117
Equity Index Futures43,73254,945-11,213136,494111,518+24,976110,039123,802-13,763290,265
Single Stock Futures49,94148,167+1,77412,3817,033+5,34854,52661,648-7,122116,848
Precious Metal Futures660950-29017,90913,189+4,72010,12614,556-4,43028,695
Deferred Precious Metal----------
Currency Futures5,46719,389-13,92220212+19028,64014,908+13,73234,309
Interest Rate Futures----------
Agriculture Futures----------
Options122376-2547,2554,051+3,2049,62012,570-2,95016,997
SET50 Index Call71182-1111,0311,530-4994,6354,025+6105,737
SET50 Index Put51194-1436,2242,521+3,7034,9858,545-3,56011,260
รวม 487,114
หมายเหตุ
  • ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ