TFEX
สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
หน่วย : จำนวนสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567
หน่วย : จำนวนสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
stock
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
รวม
Futures79,47775,885+3,592109,187136,775-27,588167,649143,653+23,996356,313
Equity Index Futures27,30525,246+2,05961,16183,229-22,06881,18361,174+20,009169,649
Single Stock Futures27,96032,139-4,1796,7737,641-86838,45033,403+5,04773,183
Precious Metal Futures2,5662,866-30038,49743,370-4,87325,72520,552+5,17366,788
Deferred Precious Metal400400-------400
Currency Futures21,24615,234+6,0122,7282,531+19722,28828,497-6,20946,262
Interest Rate Futures----------
Agriculture Futures---284+24327-2431
Options105179-741,6991,100+5995,7276,252-5257,531
SET50 Index Call1354-41555479+762,0762,111-352,644
SET50 Index Put92125-331,144621+5233,6514,141-4904,887
รวม 363,844
หมายเหตุ
  • ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ