สัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า