เสวนา "เงินบาทแข็ง ทองผันผวน เล็งทางรุก หาทางรอด ด้วย TFEX"